HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

Click vào đây để Dowload hướng dẫn tổ chức
Hội nghị CCVC 2016-2017 về máy tính
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0280.6.267.116

Phòng Đào tạo : 0280.3.862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN