Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL Trường CĐCN Việt Đức và Hướng dẫn tự đánh giá KĐCL các đơn vị năm 2018

 
Click vào đây để Dowload bộ Tiêu chuẩn 2018 về máy tính