HỒ SƠ-MẪU BIỂU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2017-2018)

Click vào đây để Dowload về máy tính

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0208.6267.116

Phòng Đào tạo : 0208.3862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN