ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG MỞ CÁC LỚP LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, VĂN BẰNG 2 (ĐẶT ĐỊA ĐIỂM TẠI TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC)


Một số hình ảnh của trường Đại Học Thành Đông
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0280.6.267.116

Phòng Đào tạo : 0280.3.862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN