MẪU PHIẾU VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG, DẠY NGHỀ NĂM 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC NĂM 2016
 
 
Kính gửi:  Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
 
1. Họ tên thí sinh:………………………………………      Nam/Nữ: ……………......………
2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………      Nơi sinh: ……………….….……
3. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….…..........
    Điện thoại liện lạc: ………………………….……….      Email: …………….…………….
4. Thuộc đối tượng:……………………………….…… Khu vực: ……..…………….…..
5. Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT nhưng không dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng:
5.1. Đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá ngày: ……..… tháng ……… năm……………
Tại trường:…………………..…… Huyện (quận): …………… Tỉnh (thành phố): ………….
Xếp loại hạnh kiểm lớp 12: ………….
Ngành đăng ký xét tuyển:  …………………………………; Mã ngành:  
5.2. Điểm trung bình 5 kỳ của các môn theo khối xét tuyển:
Môn:……….... điểm………; Môn: ...……….. điểm ………; Môn: ...……… điểm…….….;
(Ghi chú: Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển bao gồm: Khối A: Toán, Lý, Hóa; Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh; Khối D1: Toán, Văn, Tiếng Anh).
6. Dành cho đối tượng có dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016:
Đã dự thi vào trường Đại học, Cao đẳng:……………………………………………….. ngày……tháng……năm 2016.
Số báo danh (Ghi cả phần chữ):………………………………………. Khối thi:……….
Đạt kết quả (Không nhân hệ số):
Môn:…………………………….. điểm ………………………..........
Môn:…………………………….. điểm ………………………..........
Môn:…………………………….. điểm ……………………………..
Nay tôi có nguyện vọng xin xét tuyển vào ngành: ……………………………………………. Mã ngành:                  ; thuộc bậc đào tạo Cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
Giấy báo Kết quả xét tuyển xin gửi cho tôi theo địa chỉ: ………………………..….…..
……………………….…………………………………………………...………...……
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 

  …….., ngày......tháng….. năm 2016
                   Người làm đơn
              (Ký và ghi rõ họ tên)
 
                                                                                    
 Click vào đây để tải hướng dẫn điền phiếu và mẫu phiếu đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng, học nghề về máy tính
 
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0280.6.267.116

Phòng Đào tạo : 0280.3.862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN