MẪU PHIẾU VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG, DẠY NGHỀ NĂM 2018


 Click vào đây để tải hướng dẫn điền phiếu và mẫu phiếu đăng ký xét tuyển về máy tính