Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 7271933 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 07:05
windows7 503923 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 07:03
windowsnt 190841 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 06:51
windowsxp2 72192 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 04:41
windowsnt2 45400 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 06:44
linux3 41600 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 04:44
linux2 35548 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 06:25
macosx 27578 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 06:51
windowsvista 10184 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 21:06
windows 3871 Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 07:55
windows2003 1759 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 03:56
windows2k 1603 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 00:15
windows98 447 Thứ bảy, 04 Tháng Tám 2018 14:06
windows95 72 Thứ năm, 03 Tháng Một 2019 15:49
windowsme 49 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 07:19
netbsd 47 Chủ nhật, 12 Tháng M. một 2017 22:12
mac 46 Thứ sáu, 27 Tháng Bảy 2018 09:48
windowsxp 44 Thứ ba, 29 Tháng Một 2019 09:24
freebsd 31 Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 07:53
windowsme2 31 Chủ nhật, 23 Tháng M. hai 2018 04:37
os22 16 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 06:02
openbsd 15 Thứ sáu, 09 Tháng Sáu 2017 16:09
windowsce 9 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 08:11
macppc 4 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 01:07
freebsd2 3 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 11:20
irix 2 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 01:07
amiga 2 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 23:21
palm 1 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 22:42