Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 8823625 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 14:13
windows7 640242 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 14:10
windowsnt 218015 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 14:11
windowsxp2 80059 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 14:02
linux2 51904 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 13:56
macosx 49888 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 14:10
windowsnt2 48778 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 13:58
linux3 44371 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 14:13
windowsvista 10544 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 02:49
windows 3886 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 05:17
windows2003 2468 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 07:38
windows2k 1753 Chủ nhật, 21 Tháng Bảy 2019 17:51
windows98 448 Thứ bảy, 02 Tháng Ba 2019 15:49
openbsd 163 Chủ nhật, 31 Tháng Ba 2019 14:38
windows95 74 Thứ tư, 05 Tháng Sáu 2019 01:16
windowsxp 68 Thứ tư, 12 Tháng Sáu 2019 00:08
windowsme 50 Chủ nhật, 26 Tháng Năm 2019 02:25
netbsd 47 Chủ nhật, 12 Tháng M. một 2017 22:12
mac 46 Thứ sáu, 27 Tháng Bảy 2018 09:48
freebsd 32 Chủ nhật, 24 Tháng Hai 2019 00:27
windowsme2 31 Chủ nhật, 23 Tháng M. hai 2018 04:37
os22 16 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 06:02
windowsce 9 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 08:11
macppc 4 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 01:07
freebsd2 3 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 11:20
irix 2 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 01:07
amiga 2 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 23:21
palm 1 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 22:42