Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 4216121 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:30
windows7 405024 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:01
windowsnt 180232 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 10:13
windowsxp2 70548 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:01
windowsnt2 38288 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:20
linux3 37727 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 10:51
linux2 31713 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 10:06
macosx 23988 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 09:41
windowsvista 9841 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 09:14
windows 3805 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 10:14
windows2003 1739 Thứ tư, 29 Tháng Tám 2018 07:44
windows2k 1209 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 05:48
windows98 447 Chủ nhật, 05 Tháng Tám 2018 01:06
windows95 67 Thứ ba, 07 Tháng Tám 2018 11:30
netbsd 47 Thứ hai, 13 Tháng M. một 2017 10:12
mac 46 Thứ sáu, 27 Tháng Bảy 2018 20:48
windowsxp 42 Thứ tư, 05 Tháng Chín 2018 10:01
windowsme 40 Thứ sáu, 14 Tháng Chín 2018 20:24
windowsme2 30 Thứ hai, 06 Tháng Tám 2018 16:34
freebsd 29 Thứ tư, 14 Tháng Hai 2018 13:56
openbsd 15 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 03:09
os22 14 Thứ tư, 27 Tháng Tư 2016 11:27
windowsce 7 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 22:30
macppc 4 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 12:07
freebsd2 3 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 22:20
irix 2 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 12:07
amiga 2 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 10:21
palm 1 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 09:42