Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 5518817 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 16:29
windows7 450534 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 16:26
windowsnt 181756 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 16:28
windowsxp2 71086 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 01:42
linux3 39672 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 14:46
windowsnt2 38955 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 15:52
linux2 33490 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 16:01
macosx 25602 Thứ ba, 20 Tháng M. một 2018 16:26
windowsvista 9872 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 08:58
windows 3844 Chủ nhật, 18 Tháng M. một 2018 20:27
windows2003 1743 Thứ ba, 30 Tháng Mười 2018 05:44
windows2k 1227 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 10:13
windows98 447 Thứ bảy, 04 Tháng Tám 2018 14:06
windows95 67 Thứ ba, 07 Tháng Tám 2018 00:30
netbsd 47 Chủ nhật, 12 Tháng M. một 2017 22:12
mac 46 Thứ sáu, 27 Tháng Bảy 2018 09:48
windowsme 43 Chủ nhật, 28 Tháng Mười 2018 04:34
windowsxp 42 Thứ ba, 04 Tháng Chín 2018 23:01
freebsd 30 Thứ sáu, 12 Tháng Mười 2018 09:20
windowsme2 30 Thứ hai, 06 Tháng Tám 2018 05:34
os22 16 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 06:02
openbsd 15 Thứ sáu, 09 Tháng Sáu 2017 16:09
windowsce 8 Thứ hai, 29 Tháng Mười 2018 15:03
macppc 4 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 01:07
freebsd2 3 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 11:20
irix 2 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 01:07
amiga 2 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 23:21
palm 1 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 22:42