Thống kê theo giờ trong ngày
315
307
252
246
1445
335
268
232
291
1363
478
326
238
263
688
735
347
294
410
839
462
795
471
150
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 11550

Thống kê theo ngày trong tuần
195808
200409
222337
220090
240604
248962
223374
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 1551584

Thống kê theo ngày của tháng 7
11543
10353
9850
8710
8094
11115
11129
10298
10208
9275
7480
6480
10531
12405
10096
8530
8608
8196
7368
10270
11020
11550
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 213109

Thống kê theo tháng của năm 2017
21241
32410
67802
164685
206136
234249
213109
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 939632

Thống kê theo năm
249302
362650
939632
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 1551584

Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Reserved ZZ 462068 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:31
United States US 340774 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:34
France FR 335628 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:33
Germany DE 169054 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:22
Viet Nam VN 72162 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:14
Republic Of Korea KR 67362 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 11:50
Russian Federation RU 31123 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 08:27
Ukraine UA 28867 Thứ sáu, 21 Tháng Bảy 2017 22:57
Australia AU 7030 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 11:53
United Kingdom GB 6161 Thứ hai, 17 Tháng Bảy 2017 19:50
Khác 31355 Xem toàn bộ

Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Unknown 701651 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:34
Mozilla2 454686 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:33
Firefox 166483 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 11:50
Chrome 125026 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 11:27
Mobile 67123 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:14
Explorer 31295 Thứ sáu, 21 Tháng Bảy 2017 22:50
Opera 2727 Thứ sáu, 30 Tháng Sáu 2017 09:58
Safari 1543 Thứ sáu, 21 Tháng Bảy 2017 17:49
Mozilla 792 Thứ năm, 20 Tháng Bảy 2017 05:32
Netscape2 218 Thứ ba, 04 Tháng Bảy 2017 14:04
Khác 40 Xem toàn bộ

Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 473782 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:34
Windows7 205318 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 11:50
Windowsxp2 55342 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 07:34
Linux3 28584 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 12:14
Windowsnt2 20772 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 05:29
Linux2 18951 Thứ sáu, 21 Tháng Bảy 2017 22:57
Windowsnt 16986 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 06:05
Macosx 14507 Thứ bảy, 22 Tháng Bảy 2017 09:09
Windowsvista 7903 Thứ bảy, 15 Tháng Bảy 2017 03:20
Windows 3156 Thứ sáu, 21 Tháng Bảy 2017 21:37
Khác 2417 Xem toàn bộ