Khoa Điện - Điện tử - Điện lạnh

I: Tên đơn vị: Khoa Điện - Điện tử - Điện lạnh
II. Lãnh đạo đơn vị
 

TT Họ và Tên Chức vụ
 
 
1.
Vũ Thị Ngoan

ngoanvttn@gmail.com

Phụ trách Khoa  
 
 (Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )
I. CHỨC NĂNG
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trên các lĩnh vực:
          - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thuộc lĩnh vực chuyên ngành Điện- Điện tử- Điện lạnh; Đầu tư cơ sở vật chất của khoa, cải tiến chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.
- Tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Quản lý, giáo dục HSSV; Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý.
II . NHIỆM VỤ
1. Quản lý và tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp và các trình độ thấp hơn nghề Điện- Điện tử- Điện lạnh; giảng dạy các môn lý thuyết kỹ thuật cơ sở và thực hành cho các ngành nghề được phân công. Bồi dưỡng, bổ túc, nâng bậc, đào tạo lại lý thuyết và thực hành cho các cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu.
2. Quản lý cán bộ, công nhân viên, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa.
3. Tổ chức biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình và tài liệu dạy học; Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phương pháp dạy học tiên tiến vào quá trình giảng dạy.
4. Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị.
5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo.
6. Tổ chức các hoạt động tham quan, thực nghiệm.
7. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xã hội cho cán bộ công nhân viên, nhà giáo và học sinh, sinh viên.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.


Tác giả bài viết: Nguyễn mạnh Hoàng
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn