Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và hỗ trợ Học sinh Sinh viên

I: Tên đơn vị: Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và hỗ trợ Học sinh - Sinh viên
II. Lãnh đạo đơn vị
 

TT Họ và Tên Chức vụ  
 
1. Hoàng Đại Thắng Giám đốc  
  
 (Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )
I. CHỨC NĂNG  
          Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ học sinh, sinh viên (sau đây gọi tắt là “Trung tâm”) là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (sau đây gọi tắt là “Nhà trường”) có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trên các lĩnh vực:
          - Quản lý, thực hiện các hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong việc tổ chức cho HSSV nhà trường trải nghiệm, thực tập nghề nghiệp;
          - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo học sinh, sinh viên (HSSV) trong giai đoạn thực tập nghề nghiệp;
          - Hỗ trợ HSSV trong hoạt động khởi nghiệp;
          - Phối hợp với các cơ sở đào tạo khác để thực hiện đào tạo liên thông cho HSSV;
          - Thu thập, quản lý thông tin, việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp;
          - Thực hiện các chức năng khác theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.
II. NHIỆM VỤ
           1. Hợp tác với doanh nghiệp
          Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, giải pháp phát triển hoạt động hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp:
          Tổ chức, quản lý HSSV học tập trải nghiệm, thực hành, thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp;
          Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo;
          Phối hợp với doanh nghiệp để tham mưu cho Hiệu trưởng cử nhà giáo đến thực hành, thực tập tại doanh nghiệp;
          Phối hợp với doanh nghiệp để khảo sát, xin ý kiến về chất lượng đào tạo của nhà trường thông qua năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) của học sinh, sinh viên tốt nghiệp;
          Thu thập thông tin về nhu cầu, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo của nhà trường; hợp tác NCKH, chuyển giao công nghệ;
          Tìm kiếm các nguồn lực, đóng góp, hỗ trợ, tài trợ từ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhà trường;
          Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp hợp tác với nhà trường; đề xuất các giải pháp mở rộng hợp tác với doanh nghiệp;
          Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm để hướng dẫn, hỗ trợ HSSV định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;
          Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn, giới thiệu cho HSSV đi thực tập ở nước ngoài, xuất khẩu lao động;
Phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại theo nhu cầu của doanh nghiệp;
          Chủ trì, phối hợp xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu HSSV sau tốt nghiệp.
          2. Hỗ trợ học sinh, sinh viên
          Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, giải pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ HSSV:
          Triển khai hoạt động khởi nghiệp cho HSSV;
          Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để hướng nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV;
          Phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn HSSV tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn;
          Liên kết với các cơ sở giáo dục khác để tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo  liên thông... cho HSSV.


Tác giả bài viết: Nguyễn mạnh Hoàng

Những tin mới hơn

 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn