PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ & THỰC TẬP SẢN XUẤT

I: Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ & THỰC TẬP SẢN XUẤT 
II. Lãnh đạo đơn vị
 

TT Họ và Tên Chức vụ  
 
1. Mạc Văn Hùng
Hunghuongvietduc@gmail.com
Trưởng phòng
(Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )
I. CHỨC NĂNG
Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác:
1. Xây dựng kế hoạch, phối hợp đáp ứng vật tư phục vụ đào tạo, sản xuất kết hợp đào tạo, quản lý chất lượng, công tác thị trường, phát triển sản phẩm mới.
2. Tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật, công tác quản lý, bảo trì thiết bị trong nhà trường.
3. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ
1. Xây dựng kế hoạch sản xuất, lập dự trù vật tư, dụng cụ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kết hợp.      
2. Nghiên cứu, khảo sát thị trường để áp dụng công nghệ vào đào tạo kết hợp sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
3. Chuẩn bị các điều kiện trình Hiệu trưởng để ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với khách hàng.
4. Tổng hợp, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kết hợp của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường theo kế hoạch.
5. Quản lý công tác xuất, nhập vật tư, tài sản, phôi liệu tại kho bán thành phẩm, kho dụng cụ đáp ứng yêu cầu đào tạo và sản xuất.
6. Chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ và định mức kỹ thuật sản phẩm, thiết kế, chế thử sản phẩm mới và triển khai áp dụng vào đào tạo, sản xuất tại nhà trường.
7. Tổ chức và chỉ đạo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
8. Quản lý hồ sơ thiết bị, giám sát việc sử dụng thiết bị trong xưởng trường.
9. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo trì thiết bị trong xưởng trường.
10. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng các đề tài sáng cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và sản xuất kết hợp đào tạo.
11. Tăng cường quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm, nhận hàng gia công ngoài trường để đào tạo kết hợp sản xuất tại xưởng trường.
12. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh an toàn phòng chống cháy nổ trong toàn trường.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu. 


Tác giả bài viết: Nguyễn mạnh Hoàng
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn