Phòng Quản trị Đời sống

I: Tên đơn vị: phòng Quản trị Đời sống
II. Lãnh đạo đơn vị
 
TT Họ và Tên Chức vụ  
 
1.
Đỗ Khắc Nguyên

nguyenvd76@gmail.com

Trưởng Phòng
  (Trích Quyết định số: 147/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 02 tháng 6 năm 2022 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản trị Đời sống )
I. CHỨC NĂNG
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác Quản trị -Đời sống, kế hoạch đầu tư; quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất; quy hoạch và xây dựng cơ bản; y tế, môi trường, chăm sóc-cây xanh-cây cảnh-vườn hoa; chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, lao động và học sinh - sinh viên trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ 
1. Xây dựng kế hoạch công tác quản trị xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình xây dựng;  kế hoạch đầu tư, quản lý khai thác cơ sở vật chất trong nhà trường .
2. Quản lý, cung ứng vật tư, thiết bị, tài sản phục vụ công tác đào tạo và kết hợp sản xuất theo đúng qui định.
3. Đề xuất và quản lý các hợp đồng thuộc lĩnh vực Quản trị - Đời sống.
4. Xây dựng kế hoạch và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và tình hình sử dụng điện,  nước trong nhà trường.
5. Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách của nhà trường.
6. Tổ chức công tác phục vụ đời sống cho cán bộ, viên chức, lao động và  học sinh - sinh viên trong nhà trường. Chăm lo sức khỏe cho cán bộ, viên chức, lao động và  học sinh - sinh viên.
7. Quản lý và giám sát về công tác xây dựng cơ bản.
8. Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác phòng chống bão lụt hàng năm.
9. Quản lý, theo dõi và báo cáo tình hình khai thác và sử dụng quĩ đất của nhà trường,  phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.
10. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá trong công tác quản lý và phục vụ thuộc lĩnh vực Quản trị đời sống.

Tác giả bài viết: Nguyễn mạnh Hoàng

Những tin cũ hơn

 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn