Phòng Tài chính - Kế toán

I: Tên đơn vị: phòng Tài chính - Kế toán
II. Lãnh đạo đơn vị
 
TT Họ và Tên Chức vụ  
 
1. Lê Anh Tuấn Trưởng Phòng
 (Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )
I. CHỨC NĂNG
          - Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, kế toán trong nhà trường.
          - Thực hiện công tác  nghiệp vụ kế toán của Trường theo quy định của pháp luật.
II. NHIỆM VỤ
          1. Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.
          2. Thực hiện việc quản lý, theo dõi vật tư, tài sản, các nguồn vốn của Nhà trường.
          3. Kiểm tra, kiểm soát các loại hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán trước khi trình Hiệu trưởng.
          4. Chủ trì xây dựng và duyệt Hiệu trưởng kế hoạch dự toán thu, chi tài chính. Lập Báo cáo quyết toán tài chính với cấp trên theo đúng quy định hiện hành.
          5. Tổ chức công tác kế toán thống kê và thực hiện công khai tài chính theo quy định của Pháp luật.
          6. Quản lý và theo dõi hợp đồng kinh tế trên các lĩnh vực của nhà trường.
           7. Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân trong toàn trường về quy trình thanh quyết toán.
          8. Thực hiện chế độ kiểm toán để làm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý vốn, tài sản của Trường.
          9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc quyết toán các hạng mục công trình, kiểm kê tài sản hàng năm. Tiếp nhận các công trình mới, các trang thiết bị máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của trường.
          10. Tổ chức các hội đồng thanh lý những tài sản, máy móc thiết bị, vật tư đã hư hỏng, không còn sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước.
          11. Tham gia nghiệm thu các loại vật tư, thiết bị, công trình xây dựng.
         12. Bảo quản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn mạnh Hoàng
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn