I: Tên đơn vị: phòng Đào tạo
II. Lãnh đạo đơn vị
 

TT Họ và Tên Chức vụ  
 
1.  Trần Minh Đức
(ducvdtn@gmail.com)
Trưởng phòng  
 
2. Trần Kiên
(trankienvdic@gmail.com)
Phó Trưởng phòng
   (Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )
I. CHỨC NĂNG
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác:
1. Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện việc quy hoạch, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo trên cơ sở nhiệm vụ của Trường. Dự báo quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường;
2. Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo trong nước và đào tạo liên kết với nước ngoài;
          3. Công tác khảo thí và thanh tra giáo dục nội bộ;
II . NHIỆM VỤ
          1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh.
2. Xây dựng quy mô phát triển và phương thức đào tạo, cơ cấu ngành nghề, đề xuất mở mã ngành phù hợp với thực tế của nhà trường.
3. Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo các trình độ trong trường.         
4. Tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành nghề, trình độ đào tạo trong Trường theo quy định. Quản lý và triển khai các chương trình đào tạo với nước ngoài.
          5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đào tạo.
          6. Xây dựng và triển khai công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.
          7. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo.
8. Quản lý hồ sơ kết quả học tập của học sinh sinh viên.
9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kỳ thi, kiểm tra, khảo thí đối với các đối tượng Trường cấp văn bằng chứng chỉ.
          10. Xây dựng quy chế thanh tra giáo dục nội bộ và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy chế đã được ban hành; thực hiện việc báo cáo công tác thanh tra giáo dục nội bộ của trường.
          11. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài sản của đơn vị theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng.
          12. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện phục vụ cho cán bộ giảng viên và HSSV tra cứu, tham khảo tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập; tổ chức và điều phối hệ thống thông tin, truyền thông quảng bá, phát triển nhà trường. Đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác có hiệu quả phương tiện, đồ dùng, tài liệu học tập.

 
      


Tác giả bài viết: Nguyễn mạnh Hoàng
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn