TRUNG TÂM THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ VIỆT ĐỨC

I: Tên đơn vị: Trung tâm thực hành công nghệ ôtô Việt Đức
II. Lãnh đạo đơn vị
 

TT Họ và Tên Chức vụ  
 
1.
Lý Quang Đại

lyquangdai9@gmail.com

Giám đốc  
 (Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )
I. CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trên các lĩnh vực:
          - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực chuyên ngành công nghệ ô tô, đầu tư cơ sở vật chất của trung tâm, cải tiến chương trình, kế hoạch đào tạo cho HSSV và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên/giáo viên, nhân viên kỹ thuật ngành Công nghệ ô tô.
          - Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, đào tạo kết hợp sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ; giáo dục học sinh, sinh viên; Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm.


II . NHIỆM VỤ
          1. Quản lý và tổ chức đào tạo thực hành, thực tập nghề nghiệp, giáo dục HSSV nghề Công nghệ ô tô;
          2. Thực hiện đào tạo kết hợp sản xuất nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cho HSSV;
          3. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các mô đun nâng cao nghề công nghệ ô tô;
          4. Quản lý giảng viên/giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tài sản cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm phục vụ quá trình đào tạo-sản xuất;
          5. Tổ chức xây dựng, chỉnh lý chương trình, giáo trình và tài liệu dạy học; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phương pháp dạy học tiên tiến vào quá trình giảng dạy.
          6. Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện cho quá trình đào tạo- sản xuất của trung tâm;
          7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên/giáo viên và kỹ thuật viên ngành Công nghệ ô tô.
          8. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, của giảng viên/giáo viên, nhân viên;
          9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.


Tác giả bài viết: NGUYỄN MẠNH HOÀNG
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn