Phòng Tổ chức - Hành chính

I: Tên đơn vị: phòng Tổ chức - Hành chính
II. Lãnh đạo đơn vị
 

TT Họ và Tên Chức vụ  
 
1.
Nguyễn Thị Hồng Sơn

son1973vdtn@gmail.com

Trưởng Phòng
2.  Lê Anh Nguyên
leanhnguyen@gmail.com 
Phó Trưởng phòng
   (Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )
I. CHỨC NĂNG
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; chế độ chính sách, lao động tiền lương; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính tổng hợp; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ; thi đua khen thưởng, công tác Đảng vụ.
II. NHIỆM VỤ
1.Thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong trường.
2. Thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức, lao động của nhà Trường.
3. Chủ trì việc xây dựng và ban hành quy chế nội bộ và thực hiện các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, lao động của Trường.
4. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo với cấp trên trong lĩnh vực được giao.
5. Tổ chức và quản lý công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường. 
6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tiếp công dân. Phối hợp với các tổ chức của Trường trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
7. Thực hiện công tác kế hoạch, hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ.
8. Thực hiện công tác Đảng vụ.

Tác giả bài viết: Nguyễn mạnh Hoàng

Những tin cũ hơn

 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn