Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

I: Tên đơn vị: phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
II. Lãnh đạo đơn vị
 

TT Họ và Tên Chức vụ
 
 
1.
Lê Xuân Đạt
Lexuandatcdvd@gmail.com
Trưởng Phòng

(Trích Quyết định số: 258/QĐ-CĐCN Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị )

I. CHỨC NĂNG
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác:
1. Xây dựng chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế; Kiểm định chất lượng.
          2. Quản lý và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định.
          3. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm chất lượng theo quy định.
II . NHIỆM VỤ
1. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và đào tạo:
          - Xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường;
          - Quản lý và đề xuất kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình dự án, sản xuất thử nghiệm;
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý theo kế hoạch tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình dự án sản xuất thử nghiệm và các kế hoạch ứng dụng, chuyển giao Khoa học – Công nghệ;
          - Quản lý chất lượng, tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và các chương trình dự án sản xuất thử nghiệm;
          - Tổ chức chuyển giao các tiến bộ Khoa học – Công nghệ vào công tác đào tạo và sản xuất của nhà trường;
          - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.
          2. Công tác Hợp tác quốc tế :
          - Xây dựng kế hoạch phát triển công tác hợp tác quốc tế cho từng giai đoạn phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường;
          - Quản lý và lập kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình dự án trong nước và từ phía nước ngoài đầu tư vào nhà trường;
          - Xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư cho mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: Tìm nguồn và nuôi dưỡng nguồn;
          - Tổ chức tìm kiếm, thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý và các lĩnh vực phục vụ đào tạo … ; Khai thác tối đa sự ủng hộ của quốc tế về vật chất, Khoa học – Công nghệ, kinh nghiệm quản lý nhằm nâng cao trình độ chuyên môn khoa học, ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường;
3. Công tác bảo đảm chất lượng.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc trong nhà trường lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng;
- Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; báo cáo tự đánh giá chất lượng trường và chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng trường, các đơn vị trong trường;
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn