Lịch công tác tuần từ 18/7/2022 – 24/7/2022

                  
               Lịch công tác tuần từ 18/7/2022 –  24/7/2022. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                      Điện: Đ/c Phương K.Điện (0912.247.175 ) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K. CKCG,KC ; Cấp cứu: 3762.115.
 
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
18/7
2022
    Trực CH: Đ/c Thanh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
19/7
2022
- Hiệu trưởng đi công tác đến hết tuần. Đ/c Thái Phó HT giải quyết công việc của trường.
- 8h Phòng Đào tạo Hội nghị VCLĐ vòng I năm học 2022- 2023; Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2025.
- Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ.
- 14h Thông qua Chương trình Đào tạo 3 nghề đăng ký mở mới (Phòng Đào tạo chuẩn bị và thông báo thành phần)
- 15h Phòng CTHSSV Hội nghị VCLĐ vòng I năm học 2022-2023 ; Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2025.
Trực CH: Đ/c Ngoan
 Trực ĐT: Đ/c  Thanh

20/7
2022
- 7h Đ/c Kiên (ĐT) dự Hội nghị tập huấn triển khai nền tảng số Thái Nguyên- ID tại Sở LĐTBXH Thái Nguyên.
- 8h Phòng TCHC Hội nghị VCLĐ vòng I năm học 2022- 2023 ; Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022- 2025.
  Trực CH: Đ/c Nghĩa
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
21/7
2022
    DDTrực CH: Lanh
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
22/7
2022
  - 15h Các đơn vị tổng vệ sinh theo quy định.
 
Trực CH: Đ/c K.Anh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
23/7
2022
    Trực CH: Đ/c Kiên
Trực ĐT: Đ/c Ngoan
CN
24/7
2022
7h Thi sát hạch xe máy hạng A1 K22A1005 tại Trung tâm sát hạch A1. Trực CH : Đ/c Dương
 
Click vào đây để Dowload về máy tính