Lịch công tác tuần từ 27/12/2021 – 02/01/2022

 
                            Lịch công tác tuần từ  27/12/2021 –  02/01/2022. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                    Điện: Đ/c Phương K.Điện (0912.247.175 ) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K. CKCG,KC; Cấp cứu: 3762.115.
 
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
27/12
2021
    Trực CH: Đ/c Sơn
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
28/12
2021
  - Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ.
- 14h Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
- 15h Họp xét nâng bậc lương thường xuyên quý III+ quý IV/2021 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021.
 
Trực CH: Đ/c Nguyên
 Trực ĐT: Đ/c  Thanh

29/12
2021
- 8h Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Thành phần theo kế hoạch)
- 10h Họp Ban chấp hành Đảng bộ (Thông qua Nghị quyết quý I/2022).
14h Thông qua chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (P.TCHC thông báo thành phần) Trực CH: Đ/c Tuấn
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
30/12
2021
7h30 Kiểm tra công tác GVCN kết thúc năm 2021 (Địa điểm tại văn phòng các đơn vị)   DDTrực CH: Quân
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
31/12
2021
  - 14h Giao ban cán bộ lãnh đạo và triển khai kế hoạch quý I/2022 tại phòng khách. Thành phần như cũ.
- 16h Hội nghị chia tay viên chức, lao động nghỉ chế độ.
- 15h Các đơn vị tổng vệ sinh theo quy định
Trực CH: Đ/c Đạt
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
01/01
2022
    Trực CH: Đ/c Đức
Trực ĐT: Đ/c Ngoan
CN
02/01
2022
                                                                
                                                                                                                             `
Trực CH : Đ/c Hùng 
Click vào đây để Dowload về máy tính