PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG/CHỈNH LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (THEO LUẬT GDNN)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG/CHỈNH LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Dành cho thành viên hội đồng thẩm định cấp trường)
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên chương trình đào tạo: .............................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Tiểu ban xây dựng/chỉnh lý:...........................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Người phản biện:................................................................. Đơn vị: ..............................
Trình độ chuyên môn/học vị: ................................................................................................
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
      Sau khi xem xét nội dung chương trình đào tạo, người phản biện có những ý kiến sau:
1. Cấu trúc, nội dung chương trình:
a) Vị trí, tính chất của môn học/mô đun:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Mục tiêu của môn học/mô đun:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c) Nội dung của môn học/mô đun:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Điều kiện thực hiện môn học/mô đun:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e) Phương pháp và nội dung đánh giá:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
f) Hướng dẫn sử dụng chương trình:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Định dạng chương trình:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Các ý kiến nhận xét khác (Kiến nghị, bổ xung, sửa đổi - Có phụ lục kèm theo)
            - Bổ xung mới (tổng số ý kiến):........................................................................
            - Sửa đổi:
                        + Sửa đổi về nội dung (tổng số ý kiến): ..................................................
                        + Sửa đổi về hình thức (tổng số ý kiến): ................................................
                        + Sửa đổi lỗi chính tả (tổng số ý kiến): ..................................................
 
4. Đánh giá chung:                      Đạt yêu cầu:                                                  
                                                Cần phải chỉnh sửa để đạt yêu cầu:           
                                                Không đạt yêu cầu:                                      
 
                                                                        Thái nguyên, ngày       tháng 12 năm 2015
                                                                                              Người đánh giá
                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 Click vào đây để Dowload về máy tính
 
 
 
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn