CÔNG VĂN SỐ 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH GVCC (HẠNG 1) GVC (HẠNG 2) NĂM 2016

Click vào đây để Dowload về máy tính
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0208.6267.116

Phòng Đào tạo : 0208.3862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN