Lịch công tác tuần từ 01/4/2019 – 07/4/2019

                                     Lịch công tác tuần từ  01/4/2019 –  07/4/2019. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: Tổ CK Động lực; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
 01/4
2019
- 6h45’ Toàn trường sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 4/2019.   Trực CH: Đ/c Sơn
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
02/4
2019
- 7h30’ Hội nghị BCH Đảng ủy. TP : Các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy.
- 8h00’ Hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). TP: Theo Kế hoạch số 14-KH/ĐU.
- Thi tốt nghiệp các môn văn hóa các lớp K44 CGKL, C2, C3, C4 (02 ngày).
  Trực CH: Đ/c Nguyên
Trực ĐT: Đ/c  Ngọc

03/4
2019
- 7h30’ Đ/c Viết Hải - Phó HT dự Hội nghị khuyến học tại Thành phố Sông Công.   Trực CH: Đ/c Tuấn
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
04/4
2019
- 7h30’ Kiểm tra Hồ sơ GVCN tháng 3/2019 khoa KHCB, tổ CTM.
- 9h30’ Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp nghề Lái xe ô tô khóa K18B2012 tại phòng khách
  Trực CH: Đ/c Quân
Trực ĐT: Đ/c  Thủy
 
Sáu
05/4
2019
- 7h30’ Kiểm tra Hồ sơ GVCN tháng 3/2019 khoa CKCG - KC, khoa Điện.
- 7h30’ Họp Hội đồng KĐCL chương trình đào tạo (P. QLKH chuẩn bị và thông báo thành phần).
  Trực CH: Đ/c Đạt
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
06/4
2019
  Trực CH: Đ/c Hùng
Trực ĐT: Đ/c Ngọc
CN
07/4
2019
6h30’ Thi Tốt nghiệp nghề Lái xe ô tô khóa K18B2012 tại TT ô tô Trực CH: Đ/c  Giang
  • Các Chi hội khuyến học nộp quỹ khuyến học về đ/c Hà ĐT.
  • Các Tổ Nữ công nộp quỹ nữ công 06 tháng đầu năm 2019.
  • Các đơn vị duy trì công tác vệ sinh môi trường khu vực làm việc, đào tạo.
  • Đ/c Đức (ĐT) học tập trung từ 02/4 đến hết tuần.

Click vào đây để Dowload về máy tính