Lịch công tác tuần từ 31/12/2018 – 06/01/2019

                                Lịch công tác tuần từ  31/12/2018 –  06/01/2019. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K.CKCG,KC; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
31/12
2018
Toàn trường nghỉ kết hợp tết dương lịch năm 2019   Trực CH: Đ/c Hảo
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
01/01
2019
Toàn trường nghỉ tết dương lịch năm 2019 - Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ.
 
Trực CH: Đ/c Minh
Trực ĐT: Đ/c  Ngọc

02/01
2019
    Trực CH: Đ/c Lanh
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
03/01
2019
    Trực CH: Đ/c Nghĩa
Trực ĐT: Đ/c  Thủy
 
Sáu
04/01
2019
  - 14h Họp Tiểu ban học phí xây dựng mức thu học phí kỳ II năm học 2018-2019 (P.CTHSSV thông báo thành phần).
- 16h Hiệu trưởng dự Hội nghị tại Ngân hàng Công Thương Sông Công.
Trực CH: Đ/c Thủy
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
05/01
2019
  • Toàn trường đi làm bù ngày 31/12/2018.
Trực CH: Đ/c K.Anh
Trực ĐT: Đ/c Ngọc
CN
06/01
2019
  Trực CH: Đ/c  Dương
          - Đ/c Đức (ĐT) học tập trung đến hết tuần.

Click vào đây để Dowload về máy tính