Lịch công tác tuần từ 03/02/2020 – 09/02/2020

                 
                        Lịch công tác tuần từ  03/02/2020 –  09/02/2020. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K. CK CG,KC; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
03/02
2020
8h Họp giao ban cán bộ lãnh đạo tại phòng khách. Thành phần như cũ.   Trực CH: Đ/c Sơn
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
04/02
2020
    Trực CH: Đ/c Nguyên
Trực ĐT: Đ/c  Ngọc

05/02
2020
    Trực CH: Đ/c Tuấn
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
06/02
2020
    Trực CH: Đ/c Đạt
Trực ĐT: Đ/c  Thủy
 
Sáu
07/02
2020
    Trực CH: Đ/c Quân
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
08/02
2020
  Trực CH: Đ/c Đức
Trực ĐT: Đ/c Ngọc
CN
09/02
2020
  Trực CH : Đ/c Hùng
 
            Các đơn vị duy trì nề nếp kỷ luật Đào tạo và vệ sinh các khu vực.
 
 Click vào đây để Dowload về máy tính