Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 – 10/5/2020

                 
                        Lịch công tác tuần từ  04/5/2020 –  10/5/2020. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K.Điện; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
  04/5
2020
- 8h Họp giao ban cán bộ lãnh đạo tại phòng khách. Thành phần như cũ.
- 9h30 Họp các tiểu ban Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX (Thành phần theo Quyết định các tiểu ban)
  Trực CH: Đ/c Sơn
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
  05/5
2020
  Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ Trực CH: Đ/c Tuấn
Trực ĐT: Đ/c  Ngọc

06/5
2020
    Trực CH: Đ/c Nguyên
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
07/5
2020
    Trực CH: Đ/c Đạt
Trực ĐT: Đ/c  Thủy
 
Sáu
08/5
2020
6h30 Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Thành phần : Toàn thể đảng viên).   Trực CH: Đ/c Đức
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
09/5
2020
  Trực CH: Đ/c Quân
Trực ĐT: Đ/c Ngọc
CN
10/5
2020
  Trực CH : Đ/c Hùng
            Toàn trường nghỉ học ngày 08/5/2020.
 Click vào đây để Dowload về máy tính