Lịch công tác tuần từ 07/9/2020 – 13/9/2020

                           
                            Lịch công tác tuần từ  07/9/2020 –  13/9/2020. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K.Điện; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
07/9
2020
8h Tổ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia, nghề Phay vạn năng dự tập huấn tại Hải Phòng đến hết ngày 08/9/2020   Trực CH: Đ/c Minh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
08/9
2020
  - Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ.
- 14h Đ/c Đạt (QLKH và HTQT) dự Hội nghị tại Hà Nội đến hết ngày 09/9/2020.
Trực CH: Đ/c Nghĩa                                                    Trực ĐT: Đ/c  Ngọc

09/9
2020
6h15 Thi sát nghề lái xe ô tô khóa K20B2003 tại Thái Nguyên.   Trực CH: Đ/c Thanh
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
10/9
2020
    Trực CH: Đ/c Lanh
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
11/9
2020
8h Họp giao ban cán bộ lãnh đạo tại phòng khách. Thành phần như cũ. 15h Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp nghề lái xe ô tô khóa K20B2004. Trực CH: Đ/c K.Anh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
12/9
2020
  Trực CH: Đ/c Dương
Trực ĐT: Đ/c Ngọc
CN
13/9
2020
  Trực CH : Đ/c Giang
Đề nghị các đơn vị đã nhận được bản trưng cầu quyết toán giờ giảng năm học 2019-2020 triển khai đến các đ/c giáo viên và gửi lại phản hồi trước ngày 09/9/2020. (Đ/c Ninh P.ĐT)
Click vào đây để Dowload về máy tính