Lịch công tác tuần từ 02/11/2020 – 08/11/2020

                            
                            Lịch công tác tuần từ  02/11/2020 –  08/11/2020. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K. Tổ CK Động lực; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
02/11
2020
8h Họp giao ban cán bộ lãnh đạo tại phòng khách. Thành phần như cũ. 16h30 Thi đấu bóng chuyền hơi : Phòng Đào tạo gặp phòng TCKT+TCHC+QLKH và HTQT ; Khoa CKCG,KC gặp Khoa Điện. Trực CH: Đ/c Sơn
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
03/11
2020
  - Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ.
- 15h Họp Cụm an ninh khu vực I, bình xét thi đua.
- 16h30 Thi đấu bóng chuyền hơi : Phòng QTĐS gặp Phòng CTHSSV ; TT ô tô+ Tổ CTM+ CNTTKT gặp Khoa SPDN+ Tổ CK Động lực+ Khoa KHCB.
Trực CH: Đ/c Tuấn                                                  Trực ĐT: Đ/c  Thanh

04/11
2020
- 8h Kiểm tra Hồ sơ GVCN tháng 10/2020+ Kế hoạch tháng 11/2020 các đơn vị : Khoa KHCB, Khoa Điện, Tổ CK Động lực. Địa điểm tại Văn phòng các đơn vị.
- 8h Bốc thăm bài giảng dự thi Hội giảng cấp tỉnh về phòng Đào tạo.
16h30 Thi đấu bóng chuyền hơi : Phòng Đào tạo gặp Phòng TTSX ; Khoa CKCG,KC gặp TT ô tô+ Tổ CTM+ CNTTKT, Trực CH: Đ/c Nguyên
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
05/11
2020
- 7h30 Các giáo viên giảng báo cáo các bài giảng đã bốc thăm.
- 8h Kiểm tra Hồ sơ GVCN tháng 10/2020+ Kế hoạch tháng 11/2020 khoa CKCG,KC. Địa điểm tại VP khoa.
- 15h Nộp giáo án dự thi Hội giảng cấp tỉnh về phòng Đào tạo.
- 16h30 Thi đấu bóng chuyền hơi : Phòng TCKT+ TCHC+ QLKH và HTQT gặp  phòng QTĐS ; Khoa Điện gặp SPDN+ Động lực+KHCB.
Trực CH: Đ/c Đức
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
06/11
2020
8h Các đơn vị có giáo viên tham dự Hội giảng cấp tỉnh vận chuyển thiết bị dạy học về trường CĐ số 1 BQP. - 14h Ban an toàn kiểm tra vệ sinh môi trường tại các đơn vị.
- 16h30 Thi đấu bóng chuyền hơi : Phòng CTHSSV gặp Phòng TTSX ; Khoa CKCG,KC gặp SPDN+ Động lực+KHCB.
Trực CH: Đ/c Hùng
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
07/11
2020
7h Hiệu trưởng và cán bộ, nhà giáo tham dự hội giảng cấp tỉnh (ngày 07,08/11/2020) Trực CH: Đ/c Quân
Trực ĐT: Đ/c Minh
CN
08/11
2020
  Trực CH : Đ/c Giang
  • Đ/c Đạt (QLKH và HTQT), đ/c Trọng, Hải, Thịnh (Khoa CKCG,KC) tham dự lớp đào tạo đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 nghề CGKL trên máy CNC tại Hải Phòng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 05/11/2020.
Click vào đây để Dowload về máy tính