Lịch công tác tuần từ 14/12/2020 – 20/12/2020

                            
                            Lịch công tác tuần từ  14/12/2020 –  20/12/2020. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: Tổ CK Động lực; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
14/12
2020
- 8h Họp giao ban giám hiệu khu vực.
- 8h Chi bộ QLTB và TTSX tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.
- 8h Chi bộ Khoa CKCG, KC tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.
- 14h Ban Chủ nhiệm xây dựng chuẩn đầu ra nghề Gò dự họp thẩm định tại Bộ Công Thương. (TCHC chuẩn bị xe 16 chỗ).
- 14h Chi bộ Khoa KHCB tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.
- 14h Chi bộ Đào tạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.
Trực CH: Đ/c Nguyên
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
15/12
2020
- 6h30 Đ/c Thái (P.HT), đ/c Đức (ĐT), đ/c Minh (K.Điện), đ/c Xuân (K.KHCB) dự Hội thảo tại Hà Nội.
- Đ/c Sơn dự họp Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VII (đến hết ngày 16/12/2020).
- Hiệu trưởng, đ/c Đạt dự Hội nghị tại Hà Nội.
Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ. Trực CH: Đ/c Tuấn                                              Trực ĐT: Đ/c  Thanh

16/12
2020
  14h Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ; Tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020. Thành phần : Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Trực CH: Đ/c Sơn
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
17/12
2020
7h30 Khai mạc giải thể thao Khối các trường ĐH, CĐ, TCCN số 1 tỉnh Thái Nguyên (Đ/c Thái (P.HT), đ/c Đức chủ trì).   Trực CH: Đ/c Đạt
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
18/12
2020
    Trực CH: Đ/c Đức
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
19/12
2020
- 5h30 Hiệu trưởng và một số cán bộ dự Hội nghị tại Hải Dương.
- 7h30 Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội, đai biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Sông Công lần thứ IX
Trực CH: Đ/c Quân
Trực ĐT: Đ/c Minh
CN
20/12
2020
  Trực CH : Đ/c Hùng
  • Các Chi bộ chuyển kết quả kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý về đ/c Nguyên (P.TCHC) chậm nhất 16h30 ngày 14/12/2020.
Click vào đây để Dowload về máy tính