Lịch công tác tuần từ 20/9/2021 – 26/9/2021

                              
                            Lịch công tác tuần từ  20/9/2021 –  26/9/2021. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                    Điện: Đ/c Phương K.Điện (0912.247.175 ) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: Tổ CK Động lực; Cấp cứu: 3762.115.
 
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
20/9
2021
    Trực CH: Đ/c Thanh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
21/9
2021
  - Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ
- 15h Giao ban Cụm an ninh tại phòng khách (Đ/c Thái P.HT chủ trì)
Trực CH: Đ/c Ngoan             Trực ĐT: Đ/c  Thanh

22/9
2021
7h Đ/c Đức dự tập huấn bồi dưỡng công tác khuyến học 2021 do Trung tâm Chính trị TP.Sông Công tổ chức đến hết ngày 24/9/2021   Trực CH: Đ/c Nghĩa
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
23/9
2021
8h Phòng Quản trị Đời sống Hội nghị  Viên chức lao động vòng 2 15h Phòng QLKH và HTQT Hội nghị Viên chức lao động vòng 2. Trực CH: Lanh
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
24/9
2021
  16h Các đơn vị tổng vệ sinh theo quy định Trực CH: Đ/c K.Anh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
25/9
2021
                 Trực CH: Đ/c Kiên
Trực ĐT: Đ/c Ngoan
CN
26/9
2021
 
                                                                                                                            
Trực CH : Đ/c Dương
 
Click vào đây để Dowload về máy tính