Lịch công tác tuần từ 19/7/2021 – 25/7/2021

                              
                            Lịch công tác tuần từ  19/7/2021 –  25/7/2021. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: K.CKCG,KC; Cấp cứu: 3762.115.
 
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
19/7
2021
9h Họp Ban chấp hành Đảng ủy tại phòng khách.   Trực CH: Đ/c Thanh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
20/7
2021
- 7h30 Hội nghị VCLĐ vòng I khoa KHCB (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo)
- 8h Hội nghị VCLĐ vòng I phòng QLKH và HTQT (Hiệu trưởng dự chỉ đạo).
- 9h Hội nghị VCLĐ vòng I phòng QTĐS (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo)
Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ.
- 14h Hội nghị VCLĐ vòng I phòng Công tác HSSV (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo).
- 14h Hội nghị VCLĐ vòng I phòng Tài chính KT (Hiệu trưởng dự chỉ đạo).
 
Trực CH: Đ/c Ngoan                            Trực ĐT: Đ/c  Thanh

21/7
2021
9h Họp tiểu ban học phí kỳ I năm học 2021-2022. Thành phần : Ban giám hiệu, phòng Đào tạo, phòng Kế toán, phòng Công tác HSSV. - 14h Hội nghị VCLĐ vòng I khoa CK Cắt gọt, KC (Hiệu trưởng dự chỉ đạo).
- 15h Hội nghị VCLĐ vòng I khoa CNTT-KT (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo).
Trực CH: Đ/c Nghĩa
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
22/7
2021
- 7h30 Hội nghị VCLĐ vòng I phòng Đào tạo (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo).
- 9h30 Hội nghị VCLĐ vòng I tổ Cơ khí Động lực (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo)
- 14h Hội nghị VCLĐ vòng I phòng TCHC (Hiệu trưởng dự chỉ đạo)
- 14h Hội nghị VCLĐ vòng I khoa Điện- ĐT- ĐL (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo).
DDTrực CH: Lanh
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
23/7
2021
8h30 Hội nghị VCLĐ vòng I trung tâm  Đào tạo và SHN  lái xe ô tô (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo). - 14h Hội nghị VCLĐ vòng I khoa SPDN (Hiệu trưởng dự chỉ đạo).
- 14h Hội nghị VCLĐ vòng I tổ CK Chế tạo máy (Đ/c Thái P.HT dự chỉ đạo).
Trực CH: Đ/c K.Anh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
24/7
2021
8h Hội nghị VCLĐ vòng I phòng QLTB và TTSX (Hiệu trưởng dự chỉ đạo). Trực CH: Đ/c Kiên
Trực ĐT: Đ/c Ngoan
CN
25/7
2021
  Trực CH : Đ/c Dương
 
Click vào đây để Dowload về máy tính