Lịch công tác tuần từ 07/6/2021 – 13/6/2021

                              
                            Lịch công tác tuần từ  07/6/2021 –  13/6/2021. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: Khoa Điện; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
07/6
2021
    Trực CH: Đ/c Thanh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
08/6
2021
  Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ Trực CH: Đ/c Ngoan                                     Trực ĐT: Đ/c  Thanh

09/6
2021
    Trực CH: Đ/c Lanh
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
10/6
2021
    DDTrực CH: Kiên
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
11/6
2021
- 8h Họp giao ban cán bộ lãnh đạo tại phòng khách. Thành phần như cũ.
- 9h Họp Hội đồng khoa học xét duyệt, nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2020-2021 (Đ/c Đạt chuẩn bị và thông báo thành phần).
  Trực CH: Đ/c K.Anh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
12/6
2021
  Trực CH: Đ/c Giang
Trực ĐT: Đ/c Ngoan
CN
13/6
2021
  Trực CH : Đ/c Dương
 
Click vào đây để Dowload về máy tính