Lịch công tác tuần từ 21/6/2021 – 27/6/2021

                              
                            Lịch công tác tuần từ  21/6/2021 –  27/6/2021. Trực y tế: Mai (ĐT: 6267.121).   Trực điều xe: Nguyên (0912. 862. 820).
                                           Điện: Tiến  (0975. 818. 565) KTX:  Quân (3862.132)  Trực xưởng: Khoa CKCG,KC; Cấp cứu: 3762.115.
Thứ Sáng Chiều                      Tối
Hai
21/6
2021
    Trực CH: Đ/c Thanh
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Ba
22/6
2021
  Tiếp công dân tại tầng I nhà Hiệu bộ Trực CH: Đ/c Nghĩa                                Trực ĐT: Đ/c  Thanh

23/6
2021
    Trực CH: Đ/c Lanh
Trực ĐT: Đ/c  K.Anh
Năm
24/6
2021
    DDTrực CH: K.Anh
Trực ĐT: Đ/c  Kiên
 
Sáu
25/6
2021
    Trực CH: Đ/c Dương
Trực ĐT: Đ/c  Lanh
Bảy
26/6
2021
  Trực CH: Đ/c Giang
Trực ĐT: Đ/c Ngoan
CN
27/6
2021
  Trực CH : Đ/c Ngoan
Các đơn vị tiếp tục phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp.
Click vào đây để Dowload về máy tính