MẪU PHẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐƠN VỊ

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Phục vụ đăng tải trên Website trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức)
                                                   1. Tên đơn vị:………………………………………….
                                                   2. Lãnh đạo đơn vị:
STT Họ và Tên
(ghi đầy đủ Học hàm/học vị)
Chức vụ Ảnh
(3x4cm)
Số điện thoại
(di động/cố định)
Email
1   Trưởng đơn vị      
2   Phó trưởng đơn vị      
 
 
3. Tổng số CB/GV/CNVC/LĐ tại đơn vị:…………. người.
4. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                     Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                    Người điền phiếu


Ngoài các thông tin đã cung cấp, đề nghị các đơn vị gửi đính kèm một số hình ảnh/video
hoạt động nổi bật của đơn vị về địa chỉ manhhoangvdtn@gmail.com
­­­­
Trân trọng cảm ơn!
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Click vào đây để Dowload về máy tính

 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2023HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh; Phòng Đào tạo:
0986936315

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023