HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2021

Click vào đây để Dowload về máy tính
Tác giả bài viết: MẠNH HOÀNG