MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc.................., ngày ........ tháng ...... năm 2021.
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ
BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (HẠNG III)
(Mã số: V.09.02.03)
Kính gửi: Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
 
  • Họ và tên (chữ in hoa):.....................................................Nam/Nữ: .............
  • Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................
  • Nơi sinh (Huyện, Tỉnh):.................................................................................
  • Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................
  • Dân tộc:........................Tôn giáo:.....................Quốc tịch:.........................
  • Số CMND/CCCD:.......................Ngày cấp:................. Nơi cấp:...................
......................................................................................................................
  • Địa chỉ liên lạc: ...............................................................................................
    .........................................................................................................................
  • Số điện thoại:.................................Email: ....................................................
  • Đang công tác tại:...........................................................................................
  • Hạng chức danh đang đảm nhận: ...................................................................
Nay tôi có nguyện vọng học khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III do Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tổ chức.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Quy chế hiện hành./.

    NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
Click vào đây để Dowload về máy tính
 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn