THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC NĂM 2015

           
      BỘ CÔNG THƯƠNG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯ­ỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


                                                       THÔNG BÁO 
 
Trường Đại học công nghiệp Hà nội đặt địa điểm tại Trường CĐCN Việt Đức, mở lớp liên thông chính quy Cao đẳng lên Đại học, Đại học vừa làm vừa học và sau Đại học.
Địa điểm học tập: Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức- Sông công - Thái nguyên
(Thời gian học tập cuối tuần: Tối thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật)
 
* CÁC HỆ ĐÀO TẠO:
1. Liên thông Cao đẳng lên Đại học Chính quy: Ngành kế toán và ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy ngành Kế toán và Cơ khí, tại các trường Đại học và Cao đẳng chuyên nghiệp.
+ Thời gian đào tạo 1,5 năm.
+ Môn thi: Toán (Chương trình THPT); Cơ sở ngành và chuyên ngành.
          + Thời gian thi (dự kiến): 25-26/07/2015.
 
2. Đại học vừa làm vừa học: Ngành Quản trị Kinh Doanh, ngành Kế toán, ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cấp III.(TH Bổ túc, THPT, TCCN).
+ Thời gian đào tạo 4 - 5 năm.
+ Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học.
          + Thời gian thi (dự kiến): Đợt 1vào tháng 4, đợt 2 vào Tháng 10 hàng năm.
 
3. Cao Học: Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
+ Thời gian đào tạo 1,5 - 2 năm.
+ Môn thi: Toán cao cấp, môn cơ sở ngành và Tiếng Anh.
+ Thời gian thi (dự kiến): Tháng 9 hàng năm.
 
4. Địa điểm mua và nộp hồ sơ dự thi: Khoa Tại chức ĐTLK Trường CĐCN Việt Đức.
* Chú ý: (Trường ĐHCN Hà nội có tổ chức ôn thi cho các hệ đào tạo).
* Mọi chi tiết liên hệ ĐT: 0979722570; 0985479869.
         
 
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                             (đã ký)
 
                                                                                    
                                                                                   Vũ Xuân Vượng