THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017


CÁC ĐỊA CHỈ THU NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH 
 
1- TỔ TUYỂN SINH – Trường CĐCN Việt Đức
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi –TX. Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02806.267.116 - 0917.535.968 - 0986.936.315
2- TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN HIỆP HÒA
Địa chỉ: Thôn Dinh Hương - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hòa - Tinh Bắc Giang
Điện thoại: (0240) 3568.999 – DĐ: 0986.706.571
3- TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN ĐẠI TỪ
Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc – Xã Tiên Hội - Huyện Đại Từ - Tinh Thái Nguyên
Điện thoại: (0280 3624055) – DĐ: 0982.213.037