CÔNG VĂN SỐ 985/TCDN-DV HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHÀ GIÁO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ

Click vào đây để Dowload về máy tính
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh: 0208.6267.116

Phòng Đào tạo : 0208.3862.077
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN