HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

        Ngày 27/11/2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2017 và thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Vượng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.
  Đồng chí Vũ Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy,Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc
 và chỉ đạo hội nghị
 
         Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Sinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của nhà trường năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, Đảng bộ nhà trường đã kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên. Năm 2017, quy mô đào tạo đạt 1485 học sinh, đào tạo ngắn hạn đạt 1875 học viên, tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 98%. Trong năm 2018, nhà trường tiếp tục tăng cường các hoạt động dịch vụ đào tạo và sản xuất; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp đạt hiệu quả; phấn đấu tuyển sinh đạt chỉ tiêu 1990