Hướng dẫn thực hiện việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Hướng dẫn thực hiện việc triển khai học tập
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
1 . Xây dựng chương trình hành động
- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể đơn vị trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết; của Đảng ủy nhà trường, đồng thời phải bám sát thực tiễn của đơn vị.
- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền (kể cả được giao Phụ trách hoặc được giao Quyền) đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Kế hoạch cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được lưu lại tại cấp ủy nơi công tác và cấp ủy cấp trên trực tiếp để làm cơ sở cho việc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình đánh giá cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. 
2. Viết thu hoạch cá nhân
Cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 do Đảng ủy nhà trường triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân (yêu cầu bài thu hoạch viết tay). Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Bài viết thu hoạch của tất cả cán bộ, đảng viên nộp về thường trực Đảng ủy (đ/c Trần Văn Thái) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo; thời hạn gửi bài thu hoạch cá nhân  chậm nhất 5 ngày sau khi học tập Nghị quyết.
          Lưu ý: Các chi bộ gửi chương trình hành động của chi bộ thực hiện Nghị quyết; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền gửi kế hoạch cá nhân về thường trực Đảng ủy (đ/c Trần Văn Thái) đúng thời gian quy định để theo dõi, tổng hợp, báo cáo.
3. Đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 6 vào sinh hoạt chi bộ
Các chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần). Thời gian thực hiện trong  năm 2018.
4. Công tác kiểm tra, đôn đốc
Cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Click vào đây để Dowload mẫu viết bài thu hoạch
về máy tính

 

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 2024HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng: 
0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Trung tâm tuyển sinh:
Thầy Thanh: 0912 806 480; 0923 706 326
Cô Huyền: 0949 196 831

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA

TỔNG CỤC GDNN

GIỚI THIỆU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỊA CHỈ NHÀ TRƯỜNG


PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM 2023

PHIẾU KHẢO SÁT CBVC-NLĐ NĂM 2023

TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


   
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Minh Thái - Hiệu trưởng - Trưởng ban biên tập
Tell: 0208 3861 511 Fax: 0208 3862 079. E-mail :
caodangvietduc@moet.edu.vn