Hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân. Dành cho cán bộ, Đảng viên dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Click vào đây để Dowload về máy tính
 
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thầy Hoàng:    
 ĐT: 0977.99.22.65; 0915.629.280

Thầy Thắng (Thực tập & Tư vấn việc làm): 0987 163.888

Tổ Tuyển sinh; Phòng Đào tạo:
0208.3862.077

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN