Mẫu biểu kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Click vào đây để Dowload về máy tính